Wednesday, October 7, 2009

Hortus

It is time to turn to the different types of garden decorations you might find in an atrium house.


Here is a fountain from Casa Dell'efebo. Notice that you can see it in context here.

2 comments:

Björn Nilsson said...

Är färgresterna kvarlevor sedan antiken?

Patrik Klingborg said...

Faktum är att jag inte reflekterat över om de blivit förbättrade, men det finns inte någon anledning att tro det. Hela Kampanien är fullt av målade lämningar från antiken och ljusblått, rött och gult som syns här är särskilt vanliga.

Jag har tyvärr inte någon bra bild på det men om du kollar länken till tricliniumet (kontextbilden) så kan du se hur även det är målat i starka färger. Faktum är att jag planerar att gå igenom antika målningar ganska snart.