Tuesday, June 29, 2010

An ancient Fish


Mosaic from the 3rd or 4th century AD which can be found in the House of Eustolios in Kourion.

I keep coming back to ancient fish, you can find a quite large collection at this blog (a list is composed in this post or search). I'm however quite sure that it's symbolic here and used as a Christian insignia(other such symbols and even texts can be found in the mosaics).

4 comments:

Björn Nilsson said...

När jag tittar på bilderna av golvmosaiker funderar jag på om mosaikerna har inspirerats av mönstrade mattor eller tvärtom, eller om de inte har något med varandra att göra.

Patrik Klingborg said...

Jag har hört något om det, men jag minns inte om det var ang. mosaiker. Tanken är dock god, frågan är var man skulle finna evidens för sådant? man skulle nog behöva gå tillbaka till de absolut tidigaste mosaikerna, innan de blir allt för stiliserade.

Björn Nilsson said...

I och för sig är väl vävning äldre som teknik än mosaik (tror jag), men man kan väl ändå tänka sig att en gammal teknik skulle kunna berikas av intryck av en ny. Kanske om matttillverkare kommit in i antika romerska hus och tittat på golven och fått uppslag därifrån.

Patrik Klingborg said...

Jo, det bör rimligen vara mattor som inspirerade till mönstren i mosaiker om något, samtidigt är inte heller det självklart; det vore t.ex. möjligt att ta mönstren från geometrisk vaser. Samtidigt kan det gått på andra hållet senare.

Det kan vara värt att nämnas här att mosaiker uppkom i Grekland lång innan Rom, uppenbarligen spreds de relativt sett långsamt.