Sunday, June 20, 2010

A Plank Figure


Plank figure, Red Polished Ware, from Dhenia. Ca 1900 BC (early Bronze Age).

You might remember that I talked about plank figures from Cyprus earlier on this year. The ones I saw back then were all made of stone and I assumed, by some reason, that they were always made in that material - I was obviously in error.

2 comments:

Björn Nilsson said...

Man skulle nästan kunna tro att det var någon sorts räkneplatta, med de där långa horisontella strecken och korta vertikala streck i grupper.

Patrik Klingborg said...

Det är inte omöjligt antar jag, men å andra sidan är jag övertygad om att det finns goda belägg för att det är skulle vara en figur föreställandes en människa. Tyvärr kan jag inte redogöra för dem, men det har säkerligen att göra med cycladiska figuriner och cypriotiska plankfiguriner i sten.

Kritik av vedertagna tolkningar är dock alltid nyttigt, speciellt om man använder sig av lite logiskt tänkande.